Cenník služieb

Spôsob výpočtu ceny

Vaše účtovníctvo môže byť ocenené dvomi spôsobmi, je na Vás, ktorú si vyberiete.
Prvá možnosť je, že sa mesačne spočítajú všetky položky v účtovnom denníku, všetky úkony, konzultácie, podania atď. a výsledná cena za účtovníctvo bude v zmysle cenníka za položky. Každý mesiac sa tak môže líšiť.
Druhá možnosť je paušálna cena, každý mesiac rovnaká a zahŕňajúca kompletné zaúčtovanie všetkých dokladov, vystavenie faktúr, spracovanie DPH, cestovných príkazov, štatistických výkazov, bežné konzultácie a iné podľa dohody. Výhodou je, že viete dopredu s akým nákladom rátať.

Ceny v nižšie uvedených cenníkoch sú orientačné. Závisia od náročnosti a počtu položiek v účtovnom denníku a určujú sa na základe obojstrannej dohody. Neváhajte nás teda kontaktovať s dopytom o cenovú ponuku, bude Vám ušitá na mieru a ku vzájomnej spokojnosti.